orthopedic pain management
 
31 | 08 | 2016
 Prvi stub Vojkan Milenkovic montaza antena Z.Vesic, D.Pavlovic montaza antena Montaza stuba
 
Radio Paraćin je počeo sa radom 5. maja 1993. godine kao prvi elektronski medij u opštini koji je okupio mladu i ambicioznu ekipu novinara, voditelja i tonskih tehničara. Danas Radio Paraćin na frekvenciji 97,8 MHz emituje 17 sati sopstvenog programa koji u potpunosti ispunjava ocnovne funkcije radija, informativnu obrazovnu i zabavnu. Orjentacija je da Radio Paraćin stalno radi na usavršavanju i razvoju sopstvenog programa, tako da danas pored informativnog programa koji je dominantan ima veliki broj autorskih emisija, a mnoge od njih se u kontinuitetu emituju više godina. Radio Paraćin je tokom 20 godina rada i postojanja stvorio imidž radija koji isključivo emituje probranu domaću i stranu zabavnu muziku, i koji se trudio da u programskom i tehničkom smilsu ne zaostaje za drugim elektronskim medijima, tako da danas pored potreba slušalaca u opštini može da zadovolji i potrebe građana u regionu.
 
 Stub na Cukari Stub na zgradi Montaza antena 1993 ulaz radio